Intrare clienți
 
Servicii
 
 
Fiscalizare, service casa de marcat


ACTE NECESARE PENTRU FISCALIZAREA CASELOR DE MARCAT

1. Copia după CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE emis de ORC (Oficiul Registrul Comerțului)
2. Copia după CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA-dacă este cazul
3. Copia după CERTIFICAT CONSTATATOR emis de ORC, cu înregistrarea punctului de lucru
4. Copia după DECLARAȚIA PRIVIND SEDIILE SECUNDARE-dacă este cazul
5. Copia după CARTE DE IDENTITATE a administratorului societății
6. Ștampila societății

 

ACTE NECESARE PENTRU PREDAREA MEMORIEI FISCALE A CASELOR DE MARCAT
(cazurile la predarea memoriei diferă și s-ar putea să mai fie nevoie și de alte acte)

1. Cartea de intervenții a casei de marcat
2. Copie după Cartea de Identitate a administratorului societății
3. Ștampila societății

 
 
 
Înapoi
 
 
 
 
 
btz webdesign Copyright © 2015 Computer Trade SRL. Toate drepturile rezervate