Conectarea casei de marcat la ANAF – Informatii pentru utilizatori - Știri - Computer Trade

Conectarea casei de marcat la ANAF – Informatii pentru utilizatori - Știri - Computer Trade

Computer Trade
Conectarea casei de marcat la ANAF – Informatii pentru utilizatori

Agentia Nationala de Administrare Fiscala de a pus la dispozitia utilizatorilor de case de marcat dar si unitatilor acreditate pentru comercializare si service a.m.e.f. Ghidul cu privire la conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al ANAF

Conectarea se face pentru toate modelele de aparate de marcat electronice fiscale instalate în zonele
deservite de rețelele de comunicații pentru care Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică (ICI București) a eliberat aviz tehnic favorabil și, după caz, supliment de aviz, conform prevederilor legale stabilite la art.3, alin. (7) din OUG nr. 28/1999.

Ce trebuie sa stie utilizatorii cu privire la conectarea casei de marcat la ANAF

 • Asigurarea conectarii casei de marcat la sistemul informatic national al ANAF ii revine exclusiv utilizatorului.
 • Conectarea caselor de marcat la ANAF a inceput in luna martie 2021, pentru toate categoriile de utilizatori de aparate fiscale (contribuabili mari, contribuabili mijlocii, contribuabili mici).
 • Contribuabilii mari au avut termen pana pe 31 iunie sa isi conecteze casele de marcat la ANAF.
 • 30 noiembrie 2021 este data pana la care toti operatorii economici mici si mijlocii, utilizatori de aparate fiscale sunt obligati sa le conecteze la sistemul informatic national al ANAF.
 • Sunt exceptate de la conectare aparatele de marcat instalate in zone nedeservite de retele de telecomunicatii si pentru care utilizatorii depun online la ANAF o declaratie pe proprie raspundere (formularul F4110, formular disponibil pe site-ul ANAF la sectiunea declaratii). Aceste case vor raporta lunar la ANAF asa cum au facut si pana acum folosind aplicatia A4200.
 • Interventiile pentru conectarea casei de marcat la ANAF le face doar personalul autorizat al firmei de service, in urma cererii utilizatorului.
 • Dupa conectarea casei de marcat, utilizatorul nu mai trebuie sa depuna lunar la ANAF raportul lunar extras din casa de marcat si validat cu aplicatia A4200.
 • Casele de marcat conectate transmit singure online catre sistemul national informatic al ANAF, datele inregistrate in fiecare zi, imediat dupa generarea raportului Z.
 • După realizarea conectării aparatului de marcat electronic fiscal la sistemul informatic, conform procedurii, operatorul economic deținător al aparatului de marcat, poate verifica, prin intermediul serviciului Spațiu Privat Virtual, eventuale mesaje pe care sistemul informatic le poate transmite, referitoare la disfuncționalitățile transmiterii fișierelor de la AMEF la sistemul informatic.
 • Pentru casele de marcat neutilizate contribuabilii sunt obligati sa depuna lunar formularul F4109 chiar daca aceste case de marcat au fost conectate la ANAF.
 • Nerespectarea obligatiei de a asigura conectarea casei de marcat la ANAF se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 la 10.000 lei, confiscarea sumelor nejustificate si suspendarea activitatii in punctul de lucru unde este instalat respectivul aparat.
 • ANAF a transmis utilizatorilor notificari cu privire la urgentarea demersurilor privind conectarea casei de marcat.
 • Termenul limita pentru conectarea caselor de marcat la ANAF nu se va prelungi!
 • Agentia Nationala de Administrare Fiscala prin structurile de control va incepe verificarile pe tema conectarii caselor de marcat la sistemul informatic national.

Cum se face raportarea la ANAF inainte de conectare si dupa conectarea la server

 • Datele înregistrate de aparatul de marcat electronic fiscale până la momentul realizării
  conectării vor fi transmise de operatorul economic prin depunerea declarației A4200 până la data de 20 a lunii următoare celei de raportare.
 • Datele înregistrate de aparatul de marcat electronic fiscale după momentul conectării
  aparatului la sistemul informatic se vor transmite automat de către aparatul de marcat după
  generarea raportului Z de închidere zilnică, fără a mai fi necesară în această situație,
  transmiterea declarației A4200

Dacă data de trecere în funcționare online este 12.10.2021, atunci pentru perioada este 01.10.2021 – 11.10.2021 iar datele se vor transmite prin intermediul declarației A4200. Începând cu data de 12.10.2021 datele se vor transmite automat de către aparatul de marcat după generarea raportului Z de închidere zilnică.

 

Sursa: https://www.patronatcasedemarcat.ro/consultanta/conectarea-casei-de-marcat-la-anaf/

MicrosoftDellISO
Computer Trade — servicii, reparatii profesionale, inchirieri, service copiatoare, service la sediu, reparatii la domiciliu, reciclare deseuri (D.E.E.E.)
Copyright © - All rights reserved 2024
btz